Zpráva o vyúčtování daru města Přerova


Dar města Přerova na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0734/2021 byl využit na nákup zátěžové pomůcky "zátěžový had".

Zátěžové pomůcky mají velké uplatnění pro širokou škálu dětí či dospělých. Přináší úlevu především lidem s poruchami autistického spektra (PAS), úzkostnými stavy, epilepsií, mentálním postižením, záchvatovými stavy, poruchami chování, afektivními a psychotickými poruchami, depresemi, agresivním syndromem aj. Jednou z těchto pomůcek je zátěžový had, který je velmi přizpůsobivý – dá se ohnout, svinout, natáhnout. Pomocí něj může člověk zlepšovat rovnováhu, koordinovat svůj pohyb, či si dokonce masírovat chodidlo. Rovněž pomáhá klientům při sebezklidnění a dokonce i při problémech se spánkem. Specificky u pervazivních vývojových poruch, kam spadá zmíněná porucha autistického spektra nebo Aspergerův syndrom, kdy bývají klienti často neklidní, poskakují, ošívají se, točí se dokola apod., může být zátěžový had ideální terapií.


 
top