Zpráva o vyúčtování daru města Přerova


Dar města Přerova na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/0734/2021 byl využit na nákup zátěžové pomůcky "zátěžový had".

Zátěžové pomůcky mají velké uplatnění pro širokou škálu dětí či dospělých. Přináší úlevu především lidem s poruchami autistického spektra (PAS), úzkostnými stavy, epilepsií, mentálním postižením, záchvatovými stavy, poruchami chování, afektivními a psychotickými poruchami, depresemi, agresivním syndromem aj. Jednou z těchto pomůcek je zátěžový had, který je velmi přizpůsobivý – dá se ohnout, svinout, natáhnout. Pomocí něj může člověk zlepšovat rovnováhu, koordinovat svůj pohyb, či si dokonce masírovat chodidlo. Rovněž pomáhá klientům při sebezklidnění a dokonce i při problémech se spánkem. Specificky u pervazivních vývojových poruch, kam spadá zmíněná porucha autistického spektra nebo Aspergerův syndrom, kdy bývají klienti často neklidní, poskakují, ošívají se, točí se dokola apod., může být zátěžový had ideální terapií.