Závěrečná zpráva: Využití dotace města Olomouc - služba PSB Šance

30. 10. 2023
Závěrečná zpráva
 
Označení příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 13469 - Zachování kontinuity služby podpora samostatného bydlení
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/002110/2023/strin
Výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
 
Popis realizace projektu:
Služba podpora samostatného bydlení Šance, jakožto terénní služba pro osoby s mentálním postižením nemá na území města Olomouce či blízkého okolí adekvátní zastupitelnost. V rámci projektu Klíč – CSS, p. o. získal peněžní podporu, která umožnila klientům využití sociální služby v adekvátním rozsahu a kvalitě. 
Finanční prostředky byly použity na úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců. Možnost motivujícího finančního ohodnocení má vliv na získávání či udržení zaměstnanců, kteří mají cenné kvality, odbornou způsobilost. Jejich praktické zkušenosti mají návazně dopad na celkovou kvalitu služby a také spokojenost klientů.
Ceny za poskytnuté služby nemohou být určeny ve výši odpovídající skutečným nákladům organizace. V ceníku Klíč – CSS, p. o. zohledňuje maximální limit stanovený obecně závazným právním předpisem, zachování kvality služby a finanční možnosti klientů. V důsledku mentálního postižení, věku, celkově zdravotního stavu klientů jsou jejich možnosti získání finančních prostředků vlastní prací omezené.
Časový harmonogram projektu:
Finanční prostředky byly využity k úhradě mzdových nákladů za období 6-7/2023 u pracovnice v sociálních službách. 
Zhodnocení a přínos projektu:
Poskytnutá dotace umožnila realizaci služby podpora samostatného bydlení Šance dle individuálních potřeb klientů, a to při zachování kvality poskytované služby. Služba přispěla k řešení nepříznivé sociální situace klientů tím, že poskytla klientům šanci nadále setrvat v přirozeném sociálním prostředí bez nutnosti využít pobytových sociálních služeb.   

 
Dne: 27. 10. 2023
Zpracovala: Mgr. Šrotová            
 
 
top