Závěrečná zpráva: Využití dotace města Olomouc - služba CHB Domov

30. 10. 2023
Závěrečná zpráva
Označení příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 13468 – Dostupnost služby CHB Domov
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/EFRM/002109/2023/strin
Výše poskytnuté dotace: 160 000 Kč
 
Popis realizace projektu:
Finanční dotace byla využita na úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců, čímž byl snížen dopad stále se zvyšujících nákladů na realizaci služby na finanční situaci klientů služby.
Finanční ohodnocení je předpokladem pro zajištění odborně i lidsky přínosných zaměstnanců, kteří jsou základem pro kvalitu služby a tím přínosem pro změnu životní situace klientů. Služba podporuje klienty při rozvoji či zachování schopností, znalostí a dovedností, umožňuje rozvoj vlastních schopností a dovedností k osobní realizaci. V důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klientů jsou jejich možnosti získávání finančních prostředků vlastní prací omezené.
Harmonogram plnění:
Finanční prostředky byly využity k úhradě mzdových nákladů za období 6-7/2023 u dvou pracovníků v sociálních službách a v 8/2023 u jednoho pracovníka v sociálních službách.
Přínos a zhodnocení projektu:
Cíl projektu – dostupnost služby chráněné bydlení Domov byl naplněn. Poskytnutá dotace zmírnila dopad zvyšujících se nákladů na realizaci služby (energie, mzdy včetně odvodů) na klienty. Při stanovení sazeb v ceníku služby mohla být zohledněna finanční situace klientů, což umožnilo poskytování služby prostřednictvím potřebné individuální podpory dle jejich skutečných potřeb, aniž by utrpěla kvalita služby. Lze konstatovat, že finanční podpora přispěla k řešení nepříznivé sociální situace klientů zajištěním cenově dostupné kvalitní služby.


Dne: 26. 10. 2023
Zpracovala: Mgr. Eva Šrotová
 
top