Zavedení asisitivních technologií do práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením v Klíči – centru sociálních služeb, p. o.

05. 06. 2018
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007545

Výše dotace: 2 094 138,75 Kč

Realizace v období od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2020.
Popis projektu: Cílem realizace projektu byla inovace metod poskytování sociální služby s využitím moderní techniky a technologie, kterou pracovníci v přímé péči implementují při práci s klienty Klíče. Ačkoli tato metoda je běžně používána v sociálních službách v zahraničí, její zavedení v Klíči představuje inovativní řešení, které přispělo k efektivnější práci, zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb s větší mírou pozitivního dopadu na klienty služby. Asistivní technologie v podobě tabletů, notebooků, interaktivní podlahy, interaktivního projektoru a také speciálně vytvořených programů se staly běžnou součástí vzdělávacích i zájmových aktivit, napomáhající rozvoji znalostí a dovedností klientů. Úspěšně byla rozvíjena například orientace ve vnějším prostředí, která pomocí programu s využitím map napomohla rozšíření samostatnosti bezpečného pohybu po městě. Míra nezávislosti na službě byla snižována také rozvojem finanční gramotnosti, kdy pomocí programů a aplikací byly klienti seznamováni s různými druhy potravin, jejich finanční hodnotou a učili se vystačit s finančními prostředky při virtuálním nákupu. Speciální program vytvořený pro tablet umožnil klientům s PAS lepší orientaci v harmonogramu dne a částečně se tak podílel na odstranění nežádoucího chování. Možnost seznámit se v Klíči s asistivními technologiemi, pracovat s nimi a prohlubovat znalosti v jejich praktickém užívání vedla mnohé klienty k pořízení vlastního tabletu (popř. chytrého telefonu) a jeho využívání v běžném životě.

Odkaz na projektový web: Klic4.dev.cepac.cz
 
top