Zajištění služby chráněné bydlení Domov

11. 06. 2019
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001849/2019

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu:  Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v CHB Domov.
top