Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

01. 12. 2017
Registrační číslo národního projektu č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Popis projektu: Úřadu práce ČR podány žádosti na poskytnutí příspěvku pro tyto pracovní pozice pracovník v sociálních službách a pomocný pracovník údržby.

 
​V rámci tohoto projektu byl uzavřen pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce ČR na pozici pracovník v sociálních službách na dobu od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017.
Výše dotace: 116 398 Kč
Dále byl uzavřen pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce ČR na pozici pomocný pracovník údržby na dobu od 21. 3. do 31. 8. 2017.
Výše dotace: 72 532 Kč
top