Udržitelnost stávající kvality služby podpora samostatného bydlení Šance

04. 03. 2019
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001850/2019

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v PSB Šance.
top