Udržitelnost stávající kvality služby podpora samostatného bydlení Šance

22. 02. 2021
Logo-Mesto-Olomouc-2.jpg
Závěrečná zpráva 

 
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 10706 - Udržitelnost stávající kvality služby podpora samostatného bydlení Šance“
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/ERM002848/2020/strin
Výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
 

 
Popis realizace projektu:
Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů a poskytnutí vyšší míry individuální podpory pro klienty v rámci epidemiologických opatření v souvislosti s Covid 19. Tento stav vyžadoval celodenní rozložení vysoké míry poskytované podpory, neboť průběh onemocnění nebyl vždy asymptomatický. Celá situace byla pro klienty velmi náročná, jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Výše dotace umožnila v rámci projektu zachování služby na velmi dobré úrovni.
Přínos projektu:
V rámci projektu došlo ke zvýšení kvality, rozsahu a míry poskytované podpory. Progres pozitivním směrem umožnil více službu PSB Šance individualizovat dle potřeb zmiňovaných 7 klientů v základních a fakultativních činnostech. Současně tím byl zajištěn udržitelný chod služby, která na území města Olomouce či blízkého okolí nemá pro tuto cílovou skupinu adekvátní zastupitelnost.
  
V Olomouci 8. 1. 2021
 Zpracovala: Mgr. Kučerová Marcela, DiS
top