Udržitelnost pracovních úvazků ve službě podpora samostatného bydlení Šance II

01. 12. 2018
Číslo smlouvy: OSS-PS/FRM/000934/2018

Výše dotace: 50 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v PSB Šance.
 
top