Udržitelnost pracovních úvazků ve službě Podpora samostatného bydlení Šance 2016

01. 12. 2016
Číslo smlouvy: OSV- SOSL/FRM/001040/2016

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita k úhradě osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v PSB Šance.
 
top