Udržitelnost pracovních úvazků ve službě podpora samostatného bydlení Šance

01. 12. 2017
Číslo smlouvy: OSV- OSL/FRM/000839/2017

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita k úhradě osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v PSB Šance.
 
top