Udržitelnost potřebné podpory v rozsahu zohledňujícím kompetence klienta služby chráněné bydlení Domov

22. 02. 2021
Logo-Mesto-Olomouc.jpg
Závěrečná zpráva
 
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 10705 – Udržitelnost potřebné podpory v rozsahu zohledňujícím kompetence klienta služby chráněné bydlení Domov
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/002847/2020/strin
Výše poskytnuté dotace: 70 000 Kč
 
Popis realizace projektu:
Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů a poskytnutí vyšší míry individuální podpory pro klienty v rámci epidemiologických opatření v souvislosti s Covid 19. Tento stav vyžadoval celodenní rozložení vysoké míry poskytované podpory, neboť průběh onemocnění nebyl vždy asymptomatický. Verbální i fyzická podpora byla poskytována i v nočních hodinách a celá situace byla pro klienty velmi náročná, jak po fyzické, tak i po psychické stránce.
Přínos projektu:
Pomocí projektu byla zajištěna udržitelnost služby v rámci výše zmiňované vysoké míry individuální podpory, která zajišťovala klientům individuální přístup, realizaci aktivit dle jejich aktuálního zdravotního stavu a mnohdy i využití krizové intervence. Čerpání částky sociální službou CHB Domov bylo v souladu se skutečnými potřebami a finančními možnostmi klientů.
 
V Olomouci 8. 1. 2021
Zpracovala: Mgr. Marcela Kučerová, DiS
 
 
top