Udržitelnost cen za poskytnutou péči ve službě chráněné bydlení Domov

01. 12. 2017
Číslo smlouvy: OSV- OSL/FRM/000838/2017

Výše dotace: 90 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v CHB Domov.
 
top