Udržitelnost cen za poskytnutou péči ve službě chráněné bydlení Domov 2016

01. 12. 2016
Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/001041/2016

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu: Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v CHB Domov.
 
top