Udržení pracovních úvazků zaměstnanců ve službě Podpora samostatného bydlení Šance 2015

01. 12. 2015
Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/000966/2015/Chu

Výše dotace: 80 000 Kč

Popis projektu: Dotace byla využita k částečnému pokrytí mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. Projekt umožnil klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu. (např. zajištění doprovodů na  společenské, kulturní a sportovní aktivity, přizpůsobení se požadavkům klientů na změnu doby či rozsahu poskytované služby) a zajištění vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců v době čerpání řádné dovolené nebo pracovní neschopnosti.
 
top