Terapiemi k radosti i spokojenosti klientů

05. 08. 2021

 
V říjnu loňského roku jsme přihlásili naše zařízení do soutěže nadace TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme. Vytvořili jsme projekt pod názvem „Terapiemi k radosti a spokojenosti klientů“, jehož hlavním cílem bylo prohloubení a zlepšení vnímání světa klientů, emočního prožívání, zlepšení soustředěnosti, zklidnění mysli, nalezení harmonie, klidu i radosti. V lednu se na nás usmálo štěstí, v rámci hodnoceného okrsku jsme získali příspěvek 20 000 Kč.
Projekt „Terapiemi k radosti a spokojenosti klientů“ probíhal ve formě dvaceti různých setkání s koňmi a canisterapeutickým psem Nikynkou. Komplexní působení terapií přispělo k ovlivnění všech psychomotorických vývojových oblastí klientů – emočně sociálních, kognitivních, tělesných i řečových. Prostřednictvím terapií bylo umožněno klientům prožít příjemné prožitky, rozvíjet jejich komunikační i motorické dovednosti, koordinaci, zprostředkovat sociální začlenění a umožnit klientům netradiční relaxaci. Projekt byl založen na myšlence, že vzájemná kooperace člověka a zvířete dokáže pozitivním způsobem ovlivnit fyzickou i psychickou aktivitu klientů. Chvíle strávené se zvířaty vykouzlily našim klientům úsměv na tváři.

Setkání s koňmi
Klienti pravidelně navštěvovali JK Verona, z. s. v Chomoutově, kde si užívali soužití s koňmi. Klienti měli možnost pomáhat paní majitelce Veronice Egerové s krmením koní, hřebelcováním i úklidem. Dozvěděli se, jakou mají koně kostru, z čeho se skládají kopyta, jak postupovat při čištění, česání, krmení a napájení, jaké mají koně nemoci a popis výstroje. Po práci přišla i zábava ve formě dlouhé procházky s koňmi, kteří byli buď puštění na volno, anebo je klienti vodili. Koně dokázali při každém setkání překonávat bariéry a hranice klientů, stávali se důvěrníkem a poskytovali klientům absolutní přijetí bez ohledu na handicap. Klienti vždy odcházeli od koní vonící přírodou, se zaprášenými kalhotami i dlaněmi, avšak spokojení a plni nových a nezapomenutelných zážitků.

Canisterapie
Díky Mgr. Monice Halamkové a její canisterapeutické fence Niky jsme mohli zrealizovat 10 úžasných individuálních i skupinových setkání, kterého se účastnili mobilní i imobilní klienti. S imobilními klienty byla canisterapie vedena cestou smyslových stimulací a příjemných podnětů. Zároveň byla podporována psychologická i emocionální aktivita klientů a rozvíjena jejich jemná motorika. S mobilními klienty probíhala canisterapie velmi dynamicky, terapeutka využívala při práci se psem různé hry, hlavolamy, míče, pamlsky a jiné pomůcky, díky nimž se klienti zapojovali do různých pohybových činností zaměřených na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pohybové koordinace, aktivit rozvíjejících logické myšlení, postřeh či fantazii. Klienti se učili o psa pečovat, respektovat jej a nebát se ho. 
top