Strom pro Klíč

Výše příspěvků: fa Grundfos s. r. o. 20 000 Kč, fa Víťazka - Okrasné dřeviny 7 200 Kč, zaměstnanci a příznivci Klíče 10 391 Kč
Popis projektu: V roce 2013 bylo se souhlasem Magistrátu města Olomouce (oddělení péče o krajinu) provedeno v areálu Dolní Hejčínská 50/28 odstranění přestárlých, nemocných stromů, keřů a stromů, které svým kořenovým systémem zasahovaly do zděného oplocení areálu Klíče a poškozovaly jej. Projekt plánu nového osázení areálu zpracovalo zahradnictví Zahrady Šmehlík, Přemyslovice 396, 798 51. Cílem našeho projektu bylo zapojení rodičů, opatrovníků klientů, zaměstnanců Klíče a firem s tím, že si zakoupí svůj vlastní strom nebo keř a přispějí tak k obnově zeleně v areálu Klíče a zajistí klientům pěkné prostředí pro jejich odpočinek a relaxační činnost. Plán výsadby byl rozčleněn na několik částí: výsadba živého plotu, výsadba okrasných keřů kvetoucích od jara do podzimu, výsadba ovocných keřů - rybíz, angrešt, ostružiník, maliník, výsadba ovocných stromů a sloupcových ovocných stromů - jabloní, hrušní a třešní, výsadba jehličnatých a listnatých nízkorostoucích stromů - borovic, jedlí, smrků, modřínů, bříz, javorů, hlohů, na závěr zajištění konečné úpravy terénu (obrubníky, folie, mulčovací kůra, apod.).
top