Spolupráce s Autismecenter Syd

01. 12. 2016
Výše příspěvku: rok 2016 - 15 000 Kč, rok 2015 - 25 900 Kč

Popis projektu: V rámci vyhlášeného Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – Dotačního titulu 2 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí příspěvku na akci Rozvoj spolupráce s organizací Autismecenter Syd v Aabenraa (Dánsko). Účelem poskytnutí příspěvku byla částečná úhrada nákladů na realizaci zahraniční stáže v rámci „Spolupráce s Autismecenter Syd“. Příspěvek byl použit na aktivity spojené s oblastí zahraniční spolupráce.
 

Tři pracovníci Klíče – centra sociálních služeb, p. o. spolu se zaměstnancem PřF UP Olomouc uskutečnili ve dnech 5. 10. – 8. 10. 2015 pracovní cestu do Dánska, v rámci které zaměstnanci Autismecenter Syd předali účastníkům stáže mnoho zajímavých informací o své organizaci a o způsobech práce s klienty a také prakticky ukázali, jak a kde na svých pracovištích moderní přístupy v práci s autisty uplatňují.
Získané poznatky byly využity ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb formou vypracování projektu se záměrem využít finanční prostředky z ESF z výzvy č. 023. Projekt „Inovace SW a zavedení nových metod práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením“.
top