Společně k úsměvu

Zisk z akce: 1 870,50 Kč

Popis projektu: Klienti celoročně organizovali sběr plastových víček, jejichž váha čítala 241 kg. Za získané finanční prostředky byly zakoupeny hračky pro děti dlouhodobě hospitalizované na Hemato-onkologickém oddělení a jednotce intenzivní hematologické péče ve FN Olomouc.
 
top