Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

06. 12. 2018
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
Vyrovnávací platba k pokrytí čistých nákladů za období:
1. 4. 2016 – 31. 12. 2016      357 200 Kč
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017      489 200 Kč
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018      474 600 Kč
Výše dotace:                      1 321 000 Kč
Popis projektu: Cílem realizace projektu bylo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění dostupných a kvalitních vybraných služeb sociální prevence. Pro Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. poskytující službu Podpora samostatného bydlení Šance byla v rámci projektu uzavřena smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2016/00816/OSR/DSM dne 31. 3. 2016 na období 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018.
 
top