Poděkování obci Újezd u Uničova

27. 10. 2022
Rádi bychom poděkovali obci Újezd u Uničova za poskytnutí finanční dotace pro rok 2022, která byla využita k nákupu pomůcek pro klienta TS Petrklíč.
Práce s pomůckami umožňují klientovi rozvíjet rozumové, prostorové a smyslové vnímání, logické myšlení, pamět, pozornost, slovní zásobu, jemnou či hrubou motoriku.
Veškeré pomůcky byly zakoupeny na e-shopu www.seniorpomucky.cz, kteří se zaměřují na prodej výrobků ze dřeva či knih pro aktivizaci nejen seniorů, ale osob v každém věku.
 
top