Péče o krajinu v roce 2018

01. 12. 2018
Rozhodnutí č.: OL020/18

Výše dotace: 21 659 Kč

Popis projektu: Prostředky poskytnuté v rámci Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí byly určeny k ošetření památného buku lesního, který se nachází v areálu CHB Domov, Chválkovická 13, Olomouc.
 
top