Oáza klidu III.

25. 03. 2022

Za uplynulé období se nám podařilo zakoupit a osázet keramické nádoby a dřevěné truhlíky, které jsme umístili na boční straně Domova. Doplnili jsme rostliny, které nám ještě chyběli do dříve osázené plochy před budovou Domova a také z boku. Dále jsme museli několikrát upravovat pozemek po opravě zvonků a dlažbě kdy byl vysázený roh u budovy okrasnými travinami zničen dělníky při kopání. Toto byl nečekaný další finanční výdaj. Nyní bychom se chtěli zaměřit na údržbu vysázených keřů a stromků - stříhání, pletí a zahrnování vyznačené plochy mulčovací kůrou. Pokud budou finance budeme dále dokupovat a dosazovat stromky do zadní části zahrady. Založení květinové louky se nám vydařil, pozemek získal další krásnou barevnou kvetoucí část, která těšila oko až do podzimu. Květinovou louku bychom rádi ještě rozšířili i do zadních prostor zahrady. 

top