Není placka jako placka

26. 07. 2021
Děkujeme Tesco za podporu projektu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme


 
Díky umístění našeho projektu Není placka jako placka v 8. ročníku grantovém programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme získali finanční prostředky na zakoupení lisu na výrobu odznaků, magnetů a dalších dekorativních a propagačních předmětů.  Práce se strojem je novou aktivitou, která pomáhá k rozšíření motorických a manuálních dovedností klientům, využívajícím pracovně terapeutické dílny Klíče – centra sociálních služeb v Olomouci. Posiluje jejich pracovní návyky nácvikem vytrvalosti při vykonávání jednoduchých stereotypních činností, zvyšuje soběstačnost, samostatnost a trpělivost. Naši klienti přivítali novou výzvu s nadšením a příležitost pracovat na výrobě těchto předmětů se setkala s velkým zájmem.  Důležitým momentem je potřeba týmové spolupráce, kdy na se na tvorbě podílí více klientů a finální podoba výrobku závisí na pečlivé práci v jednotlivých fázích. Napomáhá to simulovat skutečný pracovní proces a tím zvyšuje možnost uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a zapojení do běžného života.
top