Klíč k pomoci

01. 12. 2016
Zisk z akce: 2 500 Kč

Doba trvání projektu: 10. prosince 2015 - 20. 12. 2016

Popis projektu: Podpora Psího útulku v Olomouci – Neředíně prostřednictvím finančních prostředků získaných sběrem plastových víček. Klienti se rozhodli zorganizovat sběr plastových víček pro Psí útulek v Olomouci – Neředíně, jehož zřizovatelem je Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, o. s. Za získané finanční prostředky bylo nakoupeno 50 kg granulí krmiva pro opuštěná zvířata. 
 
Cíl 1. : Zlepšení podmínek nalezených, odložených nebo týraných psů v Psím útulku v Olomouci.
Cíl 2.: Pocit sebevědomí, důležitosti, prospěšnosti a soudržnosti klientů Klíče ve společnosti vůči danému problému. Schopnost klientů aktivně se podílet na charitativní akci.
top