Finanční dotace na nákup zahradnických potřeb

24. 09. 2020

Rádi bychom poděkovali obci Újezd u Uničova za poskytnutí finanční dotace pro klienta Klíče – centra sociálních služeb, p. o., která byla použita na nákup zahradnických potřeb pro realizaci zahradní terapie. Prostřednictvím nabídky zahradních terapií dostal klient prostor k vytvoření záhonků a realizaci svých nápadů, pečuje o vybrané květiny či plodiny a tím si upevňuje své pracovní návyky.
Využití zahradní terapie není v zařízeních sociální péče dosud běžnou praxí i přes to, že se jedná o moderní přístup v péči o osoby s mentálním postižením. Rozšířením nabídky aktivit o tuto činnost došlo ke zkvalitnění poskytované sociální služby a ke zvýšení kvality života klienta.

top