Cenová dostupnost služby chráněné bydlení Domov

Závěrečná zpráva: projekt Cenová dostupnost služby chráněné bydlení Domov
 
Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
Označení programu: 11620 – Cenová dostupnost služby.
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FERM002136/2021/strin
Výše poskytnuté dotace: 80 000 Kč
 
         
Popis realizace projektu:
Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů a přispěla tak k možnosti zachování provozu služby v dostatečném rozsahu v souladu s potřebami klientů. Byla zajištěna zastupitelnost v době dlouhodobé pracovní neschopnosti několika zaměstnanců. Vzhledem k aktuální pandemické situaci a z ní vyplývajících opatření zaměstnanci pracovali ve ztížených pracovních podmínkách. Umožnila dostatečné finanční ohodnocení práce, které je provázáno se zachováním dlouhodobě fungujícího pracovního kolektivu (případně s vhodným výběrem nových zaměstnanců) a tím i s kvalitním poskytováním služby.
Nastavení cen za službu neodpovídá skutečným nákladům souvisejícím s poskytováním služby. Při nastavování výše úhrady musí být zohledněny i finanční možnosti klientů a jejich náklady na ostatní životní potřeby. Velká finanční náročnost by klienty nutila ke snížení rozsahu poskytované podpory, což by vedlo k zhoršení jejich nepříznivé sociální situace.
 
Přínos projektu:
Projekt přispěl k řešení nepříznivé sociální situace a k udržení důstojné úrovně života klientů chráněného bydlení Domov využíváním finančně dostupné a kvalitní podpory.
                                                                                                                                 
V Olomouci 16. 12. 2021
Zpracovala: Mgr. Čapková Andrea
 
top