Cenová dostupnost služby chráněné bydlení Domov

30. 12. 2018
Číslo smlouvy: OSS-SPS/FRM/000938/2018

Výše dotace: 70 000 Kč

Popis projektu:  Podpora byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách v CHB Domov.
 
 
top