Asistivní technologie v Klíči II.

17. 06. 2020
Logo-OPZ-barevne-1.jpgProjekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Jedná se o navazující projekt - „Zavedení asistivních technologií do práce s lidmi s mentálním či vícenásobným postižením v Klíči – centru sociálních služeb, p. o.“

Výše dotace: 1 749 375 Kč
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015286

odkaz na web projektu

 
Klíčovou aktivitou projektu bude rozšíření využití stávajících asistivních technologií (AT) při práci s klienty za účelem jejich rozvoje v oblastech komunikace, sociální integrace, představivosti, kognitivních dovedností, orientace v čase a prostoru, samostatnosti, hrubé a jemné motoriky, postřehu, pozornosti, spontánnosti, iniciativy a spolupráce. Cílem aktivity je ověření účinnosti a evaluace rozšířené AT (programy, tablety, interaktivní monitory) a zároveň zavedení nových metod AT s použitím virtuální reality (prostřednictvím tzv. 3D brýlí). Virtuální realita umožňuje efektivnější způsob vizuálního, sluchového či jiného prožitku budícího subjektivní dojem skutečnosti. Činnosti projektu budou realizovány organizací workshopů a konzultací s pracovníky v přímé péči. Budou zakoupeny nové AT (software a aplikace pro virtuální realitu – notebook, interaktivní monitor, tablet, Head set apod.) a budou vytvořeny metodiky pro práci s nimi. Součástí projektu je proškolení pracovníků v přímé péči, pilotní ověřování práce s AT, na základě získaných zkušeností implementace změn do metodik a praktické využívání AT při práci s klienty.
top