Výlet do Modré a Velehradu

21. 05. 2018 v 7:29 hodin

 

Na den 21. května 2018 jsme naplánovali pro klienty z Klíče na Dolní Hejčínské výlet do Modré a Velehradu. Autobusem jsme se pohodlně dopravili do obce Modrá a podél tamní stylové restaurace jsme došli do místního archeoskanzenu, kde nás průvodce uvedl do dob dávno minulých. Nachází se zde Velkomoravské sídliště středního Pomoraví, strážná věž a dřevěné opevnění, mnoho dřevěných staveb, které nám osvětlují, jakým způsobem žili naši předkové, jak se vzdělávali a pracovali. Zaujaly nás hliněné pece, kovotepecké dílny a sochy obyvatel v dobových kostýmech. Nechybělo všude přítomné domácí zvířectvo.  Ti zdatnější měli možnost vystoupat do strážné věže, odkud se nám naskytl krásný výhled do okolí. Druhou zastávkou, jen o několik metrů dál, byla botanická a sladkovodní expozice Živá voda. Zde jsme se procházeli v okolí rybníčku, kde byly vysazeny podél potůčku s vodopádem různé druhy léčivých rostlin. Měli jsme možnost obdivovat různé druhy obrovských ryb jak na vodní hladině, tak v 8 metrovém tunelu pod rybníkem.  Plni zážitků jsme se vydali ke klášternímu komplexu ve Velehradu, cestou jsme se ještě zastavili v největším teráriu na Moravě s expozicí plazů, hmyzu, ještěrů a želv, kde jsme díky majiteli měli možnost si některé živočichy pohladit, pozorovat je a dozvědět se spoustu zajímavostí z jejich života. Poté nás čekala poslední zastávka našeho výletu v kostele ve Velehradu, kde jsme obdivovali obrovské prostory a malby, prošli jsme si zahrady a okolí kláštera. Poté jsme se naobědvali v restauraci Mlýnský potok, kde jsme si odpočinuli a nabrali síly na zpáteční cestu.
Výlet se nám všem líbil, a přestože jsme byli trochu unavení z horkého počasí, byli všichni účastníci spokojení.