Výlet do Brna

21. 02. 2018 v 19:30 hodin

 

Podél zasněžených polí jsme se vydali na náš první letošní výlet do Brna. Měli jsme v plánu navštívit Planetárium a hvězdárnu. V Planetáriu jsme se nejprve porozhlédli po zajímavém interiéru, kde byly vystaveny plakáty s upoutávkami akcí, pořádaných v různých prostorách, poté jsme byli uvedeni do sálu Digitária, kde měla probíhat projekce pořadu Země pod palbou. Pohodlně jsme se usadili do polohovacích křesel pod velkou kopulí a zaměstnanec hvězdárny nás seznámil s programem. Nejprve jsme měli možnost se seznámit s mapou zimní hvězdné oblohy, promítané na kopuli, kde se aktuálně objevovala hvězdná obloha v časovém sledu v simulacích představujících určité úseky noci od 15.00 odpoledne do 3.00 rána. Byli jsme seznámeni s nejznámějšími názvy hvězd a souhvězdí, které byly poté vykresleny do názorných obrazů (např. souhvězdí Malého a Velkého psa, souhvězdí Orion, Sírius, Plejády a mnoho dalších). Následoval dokumentární film o Evropské jižní observatoři v Chile v poušti Acatama. Odtud je možné pozorování vesmíru z již ní polokoule v co nejlepších klimatických podmínkách (výhodou observatoře v jižních zeměpisných šířkách je například možnost pozorování středu Mléčné dráhy). Poslední část představení byla věnována pohybu vesmírných těles ve Sluneční soustavě, kde nám byly vysvětleny příčiny střetů těchto těles s planetou Země a Měsícem v názorném dokumentu. Po zhlédnutí představení jsme navštívili výstavu fotografií souhvězdí v prostorách exploratoria. Plni zážitků jsme se občerstvili a pokračovali autobusem do vesnice Morkovice. Zde jsme měli možnost v Košíkářském muzeu obdivovat zručnost tamních košíkářů, shlédli jsme výstavu košíkářských výrobků a dýchla na nás nostalgie minulých dob z exponátů starožitného nábytku a předmětů denní potřeby z minulého století. Muzeem nás provedl místní rodák (a jeden z posledních žijících košíkářů) a velice poutavě nám o všem vypravoval. Doporučil nám místní restauraci, kde nás velice vstřícně přijali. Občerstvili jsme se a již značně unavení, přesto plni dojmů jsme se vraceli do Klíče. Shodli jsme se na tom, že se nám výlet přes mrazivé počasí vydařil a určitě se brzy vydáme na další výpravu za poznáním.
-Dita-