Půjdem spolu na betlémy v Olomouci

10. 01. 2020 v 13:00 hodin
V druhém týdnu měsíce ledna v roce 2020 se slavil svátek Zjevení Páně nebo veřejnosti známější pod názvem svátek Tří králů, kteří se šli před 2000 lety poklonit do města Betlém narozenému Ježíšku. My s klienty skupiny A a B jsem se šli podívat na tuto událost prostřednictvím vystavených betlémů v kostelích v Olomouci dne 9. 1. 2020. Nejdříve jsme si prohlédli betlém v kostele Zvěstování Páně s největšími figurami v Olomouci, které jsou vysoké až do výšky 70 cm a slon 2 m. Tento betlém byl vyhotoven již v 19. století v Rakousku v Tyrolích a přivezen do Olomouce. Následně jsme navštívili katedrálu sv. Václava, kde je největší mechanický betlém v Olomouci, u kterého se pohybují některé postavy, kachny na jezírku a mlýn.  Prohlídku jsme zakončili v kostele sv. Mořice, kde jsme mohli obdivovat nádherné figurky s olivového dřeva, které zachycují klanění pastýřů i tří králů v Betlémě, ale jsou zde i figurky událostí starého i nového zákona. Jednotlivé figurky byly vyřezány přímo v místě narození Ježíška v Betlému v Izraeli.
Klienti si se zájmem prohlédli danou výstavu betlémů, s nadšením dávali drobné mince od zaměstnance do pokladniček u betlémů. Taktéž v katedrále sv. Václava uvítali možnost rozsvítit svíčku v blízkosti betlému a jeden z klientů to pojal jinak, kdy s velkou radostí jedním fouknutím zhasl 10 hořících svíček a měl z toho zjevnou radost. Přes ne zrovna zimní počasí, kdy teplota byla pár stupňů nad nulou a chvílemi drobně mrholilo, se klienti jevili spokojeni, tak snad příští rok i se sněhovými vločkami a aspoň -20 stupni.           


 
top