Vědecká knihovna Olomouc

15. 02. 2020 v 18:57 hodin
Všichni vědí, co slovo knihovna znamená. Ale ne všichni klienti knihovnu někdy navštívili.
Proto většina klientů využila možnost zúčastnit se exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci. V lednu si s výkladem průvodce prohlédli prostor bývalého skladu knih v tzv. „Červeném kostele" a prostory v dalších dvou budovách určené pro půjčování knih a studovnu knih, časopisů a novin. Během exkurze se dověděli informace o historii i současnosti knihovny, způsobu půjčování a nabídce knihovny, prohlédli si různé knihy, časopisy a noviny (včetně historických), vyzkoušeli si nahlížení do digitalizovaných novin pomocí speciální promítačky. Zpestřením byla ukázka knižních zajímavostí např. nejmenší knížky v knihovně, která měří jen okolo tří centimetrů. Nemalým překvapením pro ně bylo to, že si v knihovně mohou půjčit i různá hudební CD. Potěšilo je i zjištění, že držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají veškeré půjčování zdarma. Tato exkurze pro ně byla inspirací k využívání služeb knihovny, neboť každý si zde našel něco, co ho zajímá.
top