Velikonoce 2021

19. 04. 2021
I klienti s poruchou autistického spektra společně oslavili velikonoční svátky. Jelikož je sestava klientů ryze pánská, nesmělo chybět pletení pomlázek
z vrbového proutí a ani tradiční mrskání. Společně se zaměstnanci si klienti upekli sladkého beránka nebo se podíleli na zdobení krásného velikonočního cukroví. Díky jarním a barevným dekoracím, na jejichž výrobě se klienti sami podíleli, se podařilo vytvořit krásné prostředí.
- Monika, vedoucí domácnosti dospělých
top