Nová budova Klíče v modrém

06. 04. 2021
Budova na Nových Sadech, která je určena osobám s poruchou autistického spektra, má za sebou první velký významný svátek. Výzdoba letos nebyla pouze velikonoční, ale hlavně v modrém. Na podporu a šíření povědomí o problematice autismu se v pátek 2. dubna celá budova rozsvítila do modra. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.
- Monika, vedoucí domácnosti dospělých
top