Návštěva pevnosti FORT II.

03. 11. 2021 v 9:02 hodin

Shodou náhod v podobě výluky vlakových spojů a změn v jízdním řádu jsme museli upustit od původního záměru uskutečnit výlet do Senice na Hané a zvolili náhradní variantu- výlet do Radíkova. Zde se nachází unikátní fort Radíkov, vybudovaný v letech 1871 až 1876. Stavba byla prováděna podle návrhu projektanta kapitána Karla rytíře von Peche, zaměstnaného u 8. oddělení Říšského ministerstva války ve Vídni. Jeho nepravidelný 6ti úhelníkový půdorys připomínající lunetu s tupým čelem a bastionově tvarovanou šíjí je jedinečnou ukázkou umu a píle tehdejších stavitelů.
Tyto a mnoho dalších zajímavostí o fortu a jeho historii nám představil průvodce svým sofistikovaným výkladem, doplněným o promítnutí pc prezentace v animovaném dokumentu. Měli jsme možnost navštívit místnosti obytné, zásobárny střeliva a obranné valy. Obdivovali jsme kvalitu a účelnost budov, které přes několik století odolávají vnějším povětrnostním podmínkám.
Přestože počasí bylo ten den rozmarné a chvílemi mezi zdmi Fortu pronikal chladný vítr, nikdo z účastníků nelitoval a s pocitem příjemně naplněného dne jsme se vraceli zpět do DS.
-d-
 
top