Dotazník - zjištění zájmu o službu pro osoby problémovým chováním

07. 09. 2020
Prosíme Vás o vyplnění či sdílení dotazníku, ve kterém zjišťujeme zájem o službu službu domov se zvláštním režimem pro osoby s mentálním postižením a problémovým chováním. 

https://www.survio.com/survey/d/A8K6L1N8U9U3H4J6L
 
Důvody pro zřízení služby jsou absence specializované služby v Olomouckém kraji pro tyto osoby, poptávka po umístění v takovéto službě, neefektivní umísťování těchto osob do psychiatrických léčeben a nedostatečná míra podpory těchto osob ve stávajících zařízeních sociálních služeb a z toho vyplývající konfliktní situace.

Výsledky dotazníkového šetření budou předloženy Olomouckému kraji jako podklad pro případné zřízení takovéto služby.​

Děkujeme!