Vážení klienti, opatrovníci, přátelé Klíče,

protože nám letošní epidemiologická situace neumožnila uspořádat tradiční předvánoční setkání přátel Klíče, nezbývá, než k poděkování za Vaši trvalou přízeň využít tuto alternativu.

Ostatně, „alternativní“ byl téměř celý končící rok. Rok, který nás zřejmě měl naučit pokoře a přijetí neměnného. Většina z nás na něj bude vzpomínat jako na rok krize. Ano, všechno to, co nás potkalo, rozhodně nebylo snadné zvládnout. Děkuji všem, kteří nám v nelehkých chvílích důvěřovali a podporovali nás.  

Letošní nelehký rok však kromě mnohých výzev přinesl i radost. Radost ze zcela samozřejmého zapojení kolegů do udržení kvality Klíčem poskytovaných služeb i v době nákazy. Radost z aktivního přístupu řady z nich k přípravě „nové“, vysoce specializované služby pro klienty s PAS. Rozhodně však nejde o samozřejmost, ale o projev jejich statečnosti, flexibility a osobního nasazení. Velmi si vážím času i energie, které, často na úkor svých blízkých, vynaložili, aby činnost Klíče byla co nejméně poznamenána, a dále se rozvíjela.

Chtěl bych všem, kdo se na zvládnutí výzev, které nás v letošním roce potkaly a které vedly k semknutosti a dalšímu zvýšení kvality našeho společenství, poděkovat. Jsem upřímně vděčný za možnost být jeho součástí. 

Prožijte požehnaný vánoční čas v kruhu svých nejbližších. A využijte jej k načerpání energie. Energie, která nám umožní společně překonat další nástrahy.

​Přeji nám všem, ať nás následující rok naplní vděčností za zdraví, domov, práci, za naše blízké, přátele a lidi, kteří nám vstupují do života a jsou pro nás povzbuzením a inspirací. Ať nás naplní štěstím, ale i nadějí, že i kdyby přišly ještě těžší okamžiky, budou náš život formovat správným směrem. Ať nás naplní touhou být užiteční a nápomocní těm, kteří to budou potřebovat.

V kartách je jednadvacet znamením výhry. Přeji Vám všem, abyste v tom jedenadvacátém vyhráli násobky všeho, co si přejete.

Petr Matuška