Informace k aktuální situaci a poděkování

01. 11. 2020
Vážení klienti, příznivci a podporovatelé Klíče,

poslední týdny byly pro nás velmi náročné, neboť jsme museli reagovat na onemocnění COVID-19 několika klientů a zaměstnanců.

Podnikli jsme následující opatření:
  • Jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.
  • Služby, resp. skupiny klientů jsou z důvodu snížení rizika přenosu nákazy v maximálně možné míře odděleny.
  • Usilujeme o minimalizaci návštěv.
  • Od jara t. r. dodržujeme přísný hygienický režim.
  • V souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními je prováděno testování zaměstnanců určených pobytových služeb.
  • Zaměstnanci pracují s potřebnými ochrannými prostředky.
  • Zajišťujeme dostatečné personální zabezpečení.
Jsme velmi vděční za projevený zájem, podporu, toleranci a vstřícnost. Situaci, přestože není snadná, zvládneme.
Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům Klíče za osobní statečnost a vytrvalost, poctivě odvedenou práci a ochotu pomoci nad rámec běžných povinností.

Dr. Petr Matuška
ředitel Klíče - CSS, p. o.