Pracovník v sociálních službách - chráněné bydlení Domov

11. 09. 2023

Co u nás budete dělat:

 • Provádět přímou obslužnou péči a základní výchovnou nepedagogickou činnost vůči lidem s mentálním postižením
 • Rozvíjet individuální manuální zručnosti a fixovat získané společenské a pracovní návyky svěřených klientů Klíče v souladu s obecně závaznými právnímu normami ČR a veškerými předpisy a nařízeními, platícími uvnitř Klíče
 • Poskytovat svěřeným klientům podporu a vedení v oblastech stravování, nakupování osobních potřeb, v domácích pracích, v péči o osobní hygienu, to vše s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem
 • Odpovídat za bezpečnost a zdraví svěřených klientů

Co od Vás požadujeme:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a střední vzdělání s výučním listem, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou či vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální a humanitární činnost, vychovatelství apod., nebo sanitářský kurz s osvědčením vydaným nejpozději 31. 12. 2006
 • Psychickou i fyzickou připravenost k výkonu práce s lidmi s lehkým až středním mentálním postižením
 • Zodpovědnost pro práci s lidmi s mentálním postižením
 • Profesionální přístup k práci
 • Znalost práce s počítačem
 • Bezúhonnost

Výhodou je:

 • Praxe v oboru (není podmínkou)

Co Vám nabízíme:

 • Zázemí v oboru dobře profilované organizace
 • Stabilní zaměstnání s ohodnocením dle platné legislativy (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
 • Možnost seberealizace a profesního růstu
 • Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení
 • 6 týdnů dovolené
 • Cenově zvýhodněné stravování
V případě zájmu zasílejte e-mailem na adresu: personalni@klic-css.cz, nebo poštou či osobně na adresu: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
 • Strukturovaný životopis
 • Přihlášku do výběrového řízení
 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
Místo výkonu práce: CHB Domov, Chválkovická 195/13, 772 00 Olomouc
Výkon práce: V pracovní dny od 13:30 do 21:00 hodin, ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hodin
Nástup: Dle dohody
Kontakt: Mgr. Jana Hlaváčová, personalni@klic-css.cz, tel. 585 425 921
top