Zájmové aktivity

Tréninky florbalu v Dominu

Od května 2012 se sedmnáct klientů Domina jednou až dvakrát za dva týdny setkává v tělocvičně Domina k pravidelným tréninkům florbalu. Aktivita vznikla nabídkou trenéra FBC Droždín, o. s. Ing. Rostislava Haince. Účast je pro klienty zdarma. Sportovci pod jeho odborným vedením rozvíjejí své sportovní dovednosti. Dle sdělení pana Haince, jsou hráči velmi šikovní, proto do budoucna plánuje zápas s klienty z jiného zařízení. Některé z tréninků proběhly ve sportovní hale ve Velké Bystřici a na hřišti v Droždíně.

Florbal je velmi oblíbenou kolektivní sportovní aktivitou. Hraje se na hřišti o rozměrech 20 x 40 m, kdy proti sobě stojí dvě florbalová mužstva s pěti hráči a jedním brankářem.  Relativně jednoduchá výbava čítající florbalovou hokejku a dutý plastový míček je snadno dostupná. Brankáři žádnou florbalku nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama. Sport pochází původně z USA, ale jeho pravou kolébkou je Švédsko, kde se především v 70. letech minulého století začal hrát organizovaně a velmi rychle si tak získal nečekanou popularitu. 
Taneční skupina Domino

Taneční skupina byla založena v Klíči v roce 1992 jako taneční kroužek. Svůj současný název TS Domino přijala

v červnu 2007. Taneční skupina má v současné době 16 členů, kteří tancují pod vedením Mgr. Pospíchalové a Mgr. Bazínkové. Tréninky se odehrávají v prostorách denního stacionáře Domino jednou týdně hodinu až dvě. Klienti se učí zvládnutí základních tanečních kroků a postupně přecházejí k nácviku různých krokových variací 

od jednoduchých po složité. Učí se základy standardních, latinskoamerických, moderních a diskotékových tanců. Klienti se podílí společně s vedoucími taneční skupiny na úpravě navržených choreografií, výběru melodií a oblíbených skladeb. Taneční skupina Domino reprezentuje Klíč na mnoha různých festivalech, tanečních přehlídkách, soutěžích, akcích pořádaných Klíčem a mnoha dalších kulturních a společenských akcích nejen v našem regionu.
 
 
Sportovní klub Klíč

Sportovní klub KlíčSportovní klub Klíč vznikl v roce 1992. Dne 10.3. 1993 byl zaregistrován v Českém hnutí speciálních olympiád v Praze. V současné době má 21 členů, kteří trénují pod vedením trenérky – Mgr. Ivany Bazínkové s licencí trenéra ČHSO. Klub má tréninky pravidelně 1x týdně a trénink je přizpůsobován počasí. V rámci regulí  ČHSO jsou sportovci registrování v atletice, stolním tenise, cyklistice, bocii a přizpůsobených sportech. Sportovci se pravidelně účastní Národních olympijských her, regionálních olympiád a sportovních soutěží pořádaných poskytovateli sociálních služeb A dosahují velmi dobrých výsledků, velmi často medailových umístění. SK Klíč se také zúčastnil několika soutěží v zahraničí – speciální olympiády v Maďarsku a trojboje v Polsku.

 

 

 

 
Příměstské tábory
Klientům nabízíme možnost účasti na výletech příměstského tábora. V měsíci červnu pro ně každoročně připravujeme týden plný výletů, turistiky, zážitků, poznání a zábavy. Programová náplň výletů bývá upřesněna v informační brožuře, kterou každý klient obdrží a z ní si vybere výlet dle svého přání.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode