Praxe a stáže

 

Pravidla pro realizaci praxí a stáží v Klíči – centru sociálních služeb, p. o.

 

Studenti/frekventanti kurzu/stážisti realizují praxi/stáž v Klíči – centru sociálních služeb, p. o. (dále jen Klíč) na základě smlouvy uzavřené mezi Klíčem a vzdělávací institucí nebo organizací poskytující sociální službu, která po nich praxi/stáž požaduje. Smlouvu předkládá organizace vysílající studenta/frekventanta kurzu/stážistu. Pokud smlouvu nemá, Klíč nabízí vlastní text. Smlouva obsahuje ujednání o odměně za realizaci praxe/stáže (např. finanční odměna pro mentora, bezplatné uspořádání semináře pro zaměstnance Klíče, výměnná stáž). Výjimku z tohoto pravidla povoluje ředitel Klíče na návrh vedoucí služby.

Žádost o praxi/stáž

Student/frekventant kurzu/stážista předloží vedoucí služby, ve které chce praxi/stáž vykonat, písemnou žádost potvrzenou vysílající organizací, a to nejpozději 14 dnů před zahájením plánované praxe/stáže. Žádost o praxi/stáž obsahuje účel praxe/stáže, časový rozvrh, její obsah a cíle, kterých má být výkonem praxe/stáže dosaženo.

Zpřístupnění osobních údajů klienta

Studentovi/frekventantovi kurzu/stážistovi nebude umožněn přístup k osobním údajům a důvěrným informacím o klientech bez předchozího písemného souhlasu klienta (jeho zákonného zástupce, resp. opatrovníka).

Ukončení praxe/stáže

Poslední den praxe/stáže student/frekventant kurzu/stážista zhodnotí průběh praxe/stáže (zhodnocení praxe/stáže, zhodnocení přístupu zaměstnanců ke studentovi/frekventantovi kurzu/stážistovi, využití získaných poznatků, jejich přínos, klady praxe/stáže, zápory praxe/stáže, podněty, postřehy) a informace zaznamená do formuláře Hodnocení praxe/stáže ze strany studenta/frekventanta kurzu/stážisty. Vyplněný formulář odevzdá vedoucí služby.

 

Kontakty na vedoucí sociálních služeb:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

Týdenní stacionář Petrklíč, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

Denní stacionář Slunovrat, Dolní Hejčínská 28, Olomouc

vedoucí: Mgr. Radka Vysloužilová,
e-mail: radka.vyslouzilova@klic-css.cz,
tel.: 603 554 806

 

Denní stacionář Domino, Selské náměstí 69, Olomouc

Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, Olomouc

vedoucí: Bc. Pavel Maráček,
e-mail: pavel.maracek@klic-css.cz,
tel.: 733 531 341

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode