Zpráva o využití daru obce Mrsklesy

06.11.2018 07:33

Klient týdenního stacionáře Petrklíč při Klíči - centrum sociálních služeb, obdržel i v letošním roce částku 10 000,- od obce Mrsklesy, jako finanční příspěvek na naplnění jeho individuálních potřeb.
Větší část z příspěvku ve výši 8 000,- sloužila k uhrazení osobních asistencí poskytovaných organizací Maltézská pomoc, o.p.s. Konkrétně za klientem přicházely 2 asistentky, které klient znal již z předchozích 3 let a tím pádem byl na ně zvyklý a ony znaly jeho potřeby i jejich efektivní naplňování a mohly tak být nápomocny i při zaučování 1 nové asistentky a 2 asistentů.
Celkový počet asistencí činil 77 hodin, rozdělených do 34 setkání v období květen - září 2018, jejichž náplní byly návštěvy cukráren, kaváren, restaurací či pekařství, a také výlety např. na Svatý Kopeček nebo do města Kroměříž. Vzhledem k velké zálibě klienta v cestování ať už prostředky MHD či vlaky, ho tyto činnosti naplňovaly a aktivizovaly, a tak přispívaly k jeho spokojenosti projevující se zvýšenou komunikativností a zájmem o další asistence.
Zbylá část z příspěvku ve výši 2 000,- byla využita na nákup grilu a dalších grilovacích pomůcek (jako čistící kartáč, obracečka, podpalovací materiál). Zejména v období od května do října měl díky němu klient možnost strávit příjemný čas na zahradě a motivoval klienta k rozvíjení schopnosti setrvat delší čas u dané činnosti i díky klientově oblibě chutného jídla.
Z projevů klienta je zjevný velký zájem o další asistence, proto by případný příspěvek obce Mrsklesy byl v příštím roce 2019 využit v plné výši na pokrytí nákladů spojených s poskytováním osobních asistencí.

V Olomouci 2. 11. 2018

Zpracoval: J. Filip

patron klienta

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode