Zákaz návštěv

10.03.2020 08:49

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 3. 2020, které slouží k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, s účinností od 10. 3. 2020 vyhlašuji

zákaz návštěv klientů, s výjimkou:

    • nezletilých klientů,
    • klientů s omezenou svéprávností,
    • klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

v Klíčem poskytovaných pobytových sociálních službách, a to do odvolání.

V rámci snížení rizika nákazy klientů žádáme o laskavé zvážení nezbytnosti vstupu i v případech, kdy klient spadá do výše uvedené kategorie, a realizaci případné návštěvy pouze v odpovídajícím zdravotním stavu.

 

V Olomouci dne 10. 3. 2020

PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., v. r.
ředitel Klíče – CSS, p. o.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode