Vyhodnocení projektu PSB Šance

18.12.2019 20:55

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc

Označení programu: 9521 - Udržitelnost stávající kvality služby podpora samostatného bydlení Šance“

Číslo smlouvy: OSV-SPSL/ERM/001850/2019/strin

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace ve výši 50000 Kč byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Zhodnocení projektu:

Tři pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice a vedoucí služby poskytovaly smluvně sjednanou podporu sedmi klientům služby podpora samostatného bydlení ve čtyřech bytech.

Důvodem nutnosti navýšení stávajících úvazků zaměstnanců bylo navýšení kapacity služby na 7 klientů, plnění smluvně sjednaných základních a fakultativních činností (např. zajištění doprovodů na společenské, kulturní a sportovní aktivity, přizpůsobení se požadavkům klientů na změnu doby či rozsahu poskytované služby) a zajištění vzájemné zastupitelnosti pracovníků v sociálních službách v době čerpání řádné dovolené nebo pracovní neschopnosti.

Přínos projektu:

V rámci projektu došlo ke zvýšení kvality a rozsahu poskytované služby umožněním navýšení podpory dle potřeb 7 klientů v základních a fakultativních činnostech. Současně tím byla zajištěna udržitelnost služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není pro tuto cílovou skupinu odpovídající náhrada.

V Olomouci 11. 12. 2019

Zpracovala: Mgr. Ivana Bazínková

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode