Vyhodnocení projektu PSB 2017

06.11.2017 20:56

Závěrečná zpráva 

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc 

Označení programu: Udržitelnost pracovních úvazků ve službě podpora samostatného bydlení Šance 

Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/00839/2017 

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace ve výši 70 000 Kč byla použita na úhradu mzdových nákladů.

 

Zhodnocení projektu:

V uplynulém roce byla navýšena kapacita služby na šest klientů. Smluvně sjednanou podporu klientům ve třech domácnostech na území města Olomouce poskytovaly pracovnice v sociálních službách v celkové výši 2,22 úvazku. Díky dotaci SMOL ve výši 70000 Kč byly úvazky navýšeny a to umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a jejich finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu. Důvodem nutnosti navýšení úvazků zaměstnanců bylo naplnění potřeb klientů (např. zajištění doprovodů k lékaři, na úřady, veřejně dostupné služby, na společenské, kulturní a sportovní aktivity, přizpůsobení se požadavkům klientů na změnu doby či rozsahu poskytované služby) a zajištění vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců v době čerpání řádné dovolené nebo pracovní neschopnosti.

 

Přínos projektu:

V rámci projektu došlo k navýšení pracovních úvazků z důvodu navýšení kapacity služby, zajištění udržitelnosti služby v požadovaném rozsahu, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada.

 

V Olomouci 25. 10. 2017

 

Zpracovaly: Ing. Janýšková, Mgr. Bazínková

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode