Vyhodnocení projektu Domov 2017

06.11.2017 20:55

Závěrečná zpráva

 

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc

Označení programu: Udržitelnost cen za poskytnutou péči ve službě chráněné bydlení Domov

Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/00838/2017

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Zhodnocení projektu:

V rámci projektu jsme obdrželi částku 90000 Kč, která umožnila zachování výše hodinové sazby, kterou klienti hradí za podporu při poskytování základních činností dle § 51 odst. 2, písm. c) až h) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a ceny za poskytnutí ubytování a stravy.

Zachování ceny za poskytování služby umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu.

 

Přínos projektu: Zajištění udržitelnosti služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada.  

 

V Olomouci 25. 10. 2017

 

Zpracovaly: Ing. Janýšková, Mgr. Bazínková

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode