Vyhodnocení projektu CHB Domov

18.12.2019 20:56

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc

Označení programu: 9520 - „Zajištění služby chráněné bydlení Domov“

Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001849/2019/strin

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Zhodnocení projektu: V rámci projektu jsme obdrželi částku 70000 Kč, která umožnila zachování služby v její stávající kvalitě.

Přínos projektu: Pomocí projektu byla zajištěna udržitelnost služby, která zajišťuje klientům využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci v malé komunitě s využitím individuálního přístupu. Čerpání sociální služby dle skutečných potřeb a finančních možností klientů.

V Olomouci 11. 12. 2019

Zpracovala: Mgr. Ivana Bazínková

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode