Poděkování za finanční dar obci Mrsklesy

24.11.2016 08:16

Klientovi týdenního stacionáře Petrklíč byla obcí Mrsklesy poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč na osobní náklady pracovníka, který bude poskytovat individuální podporu.

Klientovi byla umožněna realizace některých jeho cílů, zejména pravidelných individuálních vycházek nebo výletů, neboť provozně technické důvody služby neumožňují naplňovat tyto individuální potřeby klienta v míře, které vyžaduje. Službu zajišťovali osobní asistenti organizace Maltézská pomoc, o. p. s., kteří pravidelně naplňovali individuální potřeby klienta. formou vycházek nebo kratších výletů realizované 2x týdně a v časovém rozsahu 1,5 –3 hodiny a jednoho celodenního výletu.

Při naplňování těchto aktivit klient v doprovodu asistentů pravidelně využíval služeb vlakové i autobusové dopravy, byla mu poskytována podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (cukrárna, kavárna, restaurace, obchodní centrum). Navštívil Svatý Kopeček, Náměšť na Hané, Senici na Hané, koupaliště Poděbrady v Olomouci a Hrubou Vodu. Při celodenním výletu v doprovodu asistentky vystoupal na rozhlednu na Velkém Kosíři.

Klient se po návratu z vycházky či výletu vždy jevil velmi spokojený. Často se při příchodu do zařízení ptal, kdy přijde asistentka. Při asistencích vyžadoval cestu vlakem, což je jeho oblíbený dopravní prostředek. Velmi spokojený byl klient zejména při vycházkách nebo výletech do přírody a při návratu do zařízení dlouho sděloval zaměstnancům své zážitky. V celém období využívání služby osobní asistence nedošlo ze strany klienta k nevhodnému chování.

Částka poskytnutá obcí Mrsklesy pokryla poskytování této služby v období květen až říjen 2016 (celkem 100 hodin). Nyní po vyčerpání částky a ukončení činnosti klient projevil zájem do budoucna v této formě naplňování jeho potřeb pokračovat.

 

Celkové zhodnocení projektu:

Všechny výše uvedené aktivity vedly u klienta k rozvoji samostatnosti, vnímání okolního světa a pomohly mu lépe se začlenit do běžného života společnosti.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode