Klienti Klíče – CSS, p. o. pomáhali dlouhodobě hospitalizovaným dětem

20.02.2018 22:38

Již v roce 2016 přišli klienti chráněného bydlení Domov s nápadem pomáhat a být
ve společnosti prospěšní. Přestože jde o lidi s mentálním postižením, popř. kombinovaným
s tělesným či smyslovým postižením, kteří sami potřebují pomoc druhé osoby, začali aktivně pomáhat tam, kde je zapotřebí.

Myšlenku pomáhat druhým poprvé zrealizovali pomocí projektu „Klíč k pomoci“, který vznikl za účelem upozornit na problematiku odložených psů v České republice. Tehdy se jim podařilo nasbírat a roztřídit celkem neuvěřitelných 350 kg plastových víček, z jejichž výtěžku zakoupili krmivo do Psího útulku v Olomouci.

Na základě dosaženého úspěchu a získaného pocitu sebevědomí vznikl v roce 2017 projekt „Společně k úsměvu“, zaměřený tentokrát na zpříjemnění pobytu v nemocnici dlouhodobě hospitalizovaným dětem. I tentokrát se iniciativa klientů slavila úspěch a klienti tak mohli za částku 1920,- Kč, kterou utržili za 240 kg nasbíraných plastových víček, zakoupit pro děti na Hemato-onkologickém oddělení a jednotce intenzivní hematologické péče ve FN Olomouc barevné boxy na ukládání hraček a přiblížit jim tak alespoň částečně jejich domácí prostředí.

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti prokázali schopnost podílet se na charitativní akci, chystají již nyní další, doufejme, že neméně úspěšný projekt, ve kterém opět využijí vlastní schopnosti a dovednosti ke své osobní realizaci.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode